[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

28 különböző kifejezést találtam:

felelős accountable
amenable
liable
responsible
felelősség accountability
blame
liability
responsibility
trust
felelős vmiért accountable for sg
liable for
liable for sg
to be in charge of sg
felelős helyen in responsible quarters
vmiért felelős to be at the bottom of sg
felelősségre von to challenge
to impeach
a felelős személy the party at fault
felelősség nélkül without recourse
felelősségre vonás impeachment
saját felelősségére at one's own risk
felelősséget letesz to acquit
felelőssé nem tehető irresponsible
felelősségre von vkit to call sy to account
egyetemleges felelősség joint responsibility
felelősséggel tartozik vmiért have sg on one's hands
korlátolt felelősségű társaság corporation
limited liability company

Keresés a kibővített szótárban :

35 különböző kifejezést találtam:

felelős responsible for
felelősség onus
megfelelőség conformance
felelőssé tesz hold for responsible
felelősség (EU) liability (EU)
felelősségre von call to account
övé a felelősség hold the baby
felelősségre vonja call to account
felelősség (PHARE) liability (PHARE)
saját felelősségére on one's own responsibility
programfelelős (EU) programme officer (EU)
projektfelelős (EU) project officer (EU)
felelös; megbizható responsible
felelösségre vonható accountable
saját felelősségedre at your peril
felelősségbiztosítás liability insurance
vállalja a felelősséget take responsibility for
megfelelőség (valamivel) compliance with
illetékes/felelős helyen in responsible quarters
áthárítja a felelősséget shift the responsibility
kérdőre/felelősségre von take to task
megfelelőségi nyilatkozat compliance list
felelösség; kötelezettség responsibility
korlátolt felelősségű társaság limited company
törvényesen felelősségre vonható amenable to law
nem tudom vállalni a felelősséget I couldn't be responsible for
ráken/hibáztat/okol/felelőssé tesz lay at door
program- v. projektfelelős (PHARE) programme v. project officer (PHARE)
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás third-party insurance
third-party liability
adatbázissal kapcsolatos teendőkért felelős személy data base administrator
"magára vesz/felvesz/(el)vállal felelősséget>" take on
központ, főiroda - A Phare szóhasználatában rendszerint a Bizottság I-L Igazgatóságának megjelölésére használják. E részleg felelős a közép- és kelet-európai országok segélyprogramjaiért. (PHARE) headquarters (H.Q.) (PHARE)
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE) Decentralised Implementation System (DIS) (PHARE)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE)

Hibás fordítást vagy gépelési hibát talált a szótárban? Kérjük, jelezze a hibát a szótár szerkesztőinek a kiválasztott szócikkre kattintva a jobb egérbillentyűvel, majd a "Javítás..." menüpontot kiválasztva. Ha ez nem működne (pl. mert régebbi böngészője van, vagy nincsen engedélyezve a JavaScript), akkor kérjük, kattintson ide, hogy javítási üzemmódba kapcsoljon! Előre is köszönjük, hogy segítenek a szótár jobbátételében!