[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

utility haszna vminek
hasznosság
használhatóság
haszon
haszonelvűség
közmű
közszolgáltatási vállalat
mindenre használható ember
mindenre használható dolog
másodrendű
rossz minőségű
silány
típus-
tótumfaktum
utilitarizmus

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!