[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

20 different matching expressions found:

to trim alkalmazkodik
anyagilag becsap
anyagilag megrövidít
díszít
előkészít (vitorlát)
farag
feldíszít
gyalul
kicicomáz
kiegyensúlyoz
köpönyeget forgat
lehord
lenyes
lenyír
leszid
nyes
nyír
rendbe hoz
rövidre vág
szegélyez

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!