[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

24 different matching expressions found:

pit akna
box
bánya
csapda
csonthéjas mag
gabonatőzsde
gödör
himlőhely
mélyedés
pokol
pontkorrózió okozta gödröcske
préselési hiba
ragya
rohampáholy
sajtolási hiba
szakadék
szerelő gödör
sírgödör
tárnalejárat
tőr
zenekari árok
állatfogó verem
árok
üreg

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

pit gödör; csapda, verem; (gyümölcs) mag

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!