[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

22 different matching expressions found:

to flush egy szintre hoz
elpirul
elvörösödik
eláraszt
elönt
felhajt
felhevül
felriaszt
felszökik
feltör
felver
hevít
hevül
lelkesít
pirul
pirulásra késztet
sugárban ömlik
síkba állít
vízsugárral tisztít
áraszt
öblít
önt

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!