[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

to slip becsúsztat
csúszik
csúsztat
elcsúszik
elenged
elköt
elold
elvetél
hanyatlik
kibújik
leemel (szemet kötésnél)
levet
megszökik
megugrik
ojt
oson
surran
szemez
téved

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!