[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

par egyenérték
kis újságcikk
névérték
paragrafus
pari
árfolyam
bekezdés
cikkely
egy kör lejátszásához szükséges ütések golfban
egyenlőség
egyenrangúság
jel
napi hírek rovata
pari árfolyam
szakasz
átlag
új bekezdés

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!