[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

30 different matching expressions found:

hammer kakas (puskán)
kalapács
kalapácscsont
pöröly
ütő
to hammer kalapál
kikalapál
kovácsol
tönkrever
tönkrezúz
hammer throw kalapácsvetés
to hammer in besulykol (tudnivalót)
bever
to hammer on dörömböl vmin
to hammer out kieszel
kikalapál
to hammer into belever
bever
to hammer at sg dörömböl vmin
pneumatic hammer légkalapács
to hammer away at püföl vmit
dönget vmit
megfeszített erővel dolgozik
rise of the steel-hammer acélkalapács ütése
to come under the hammer kalapács alá kerül
árverésre kerül
to go at it hammer a tongs teljes erőből nekifog
nagy garral vitázik
nagy zajjal küzd
to hammer sg into sy's head belever vmit vki fejébe

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

hammer kalapács; bever
hammer at dörömböl
hammer in bever
hammer on dörömböl
hammer out kikalapál
drop-hammer ejtőkalapács
hammer into be(le)ver
snap-hammer zúzópöröly
tilt-hammer gőzkalapács
power-hammer gépkalapács
sledge-hammer pörölykalapács
tuning-hammer hangolókalapács
hammer away at püföl/dönget
throwing the hammer kalapácsvetés
come under the hammer kalapács alá kerül
kalapács alá kerül, elárverezik
hammer / come under the - kalapács alá kerül, elárverezik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!