[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

chase vadászat
űzés
üldözés
chaser hajóágyú
kísérő (ital)
vadász
üldöző
to chase kerget
trébel
vadászik
vésettel díszít
üldöz
to give chase to sg üldöz vmit

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

chase üldöz
üldöz, hajszol, kerget
chase rainbows ábrándokat kerget

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!