[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

5 different matching expressions found:

potting befőzés
cserépbe ültetés
edénykészítés
konzerválás
potting shed melegház

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

potting felöntés (dobozok, tartályok, transzformátorok stb. feltöltése bizonyos folyékony anyaggal ami utána megszilárdulhat, főleg elektromos területen használatos szó)
potting (növ) cserepezés (növ)
potting mixture (növ) földkeverék cserepezéshez (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!