[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

corporation jogi személy
korlátolt felelősségű társaság
pocak
testület
társaság
vállalat
városi tanács
incorporation bekebelezés
egyesítés
fuzionálás

Searching the extension dictionary:

4 different matching expressions found:

corporation részvénytársaság
articles of incorporation alapító okirat
NEC (Nippon Electric Corporation) NEC=japán elektronikai termékeket gyártó cég
BBC (British Broadcasting Corporation) brit tévétársaság

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!