[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

58 different matching expressions found:

stuff anyag
dolog
gyapjúszövet
nyersanyag
ruhaanyag
szamárság
szövet
vacak
stuffy begyöpösödött
dohos
fülledt
mérges
zabos
áporodott
stuffed kitömött
megtömött
töltött
stuffing betömés
bőrolaj
falás
ingyenpublikum
kipárnázás
kitömés
megtöltés
töltelék
tömés
tömítés
tömőanyag
zabálás
zsírozószer
to stuff kipárnáz
kárpitoz
megtöm
mohón fal
teletölt
töm
zabál
zabáltat
zsúfol
foodstuff élelmiszer
stuffed shirt hajthatatlan személy
makacs személy
nagyképű alak
to stuff oneself fal
két pofára zabál
to do one's stuff megteszi a magáét
megmutatja mit tud
stuffed toy animal kitömött játékállat
stuff and nonsense! szamárság!
buta beszéd!
to stuff sy with sg bemesél vkinek vmit
megetet vkit vmivel
to knock the stuffing out jól elver
jól elnadrágol
to beat the stuffing out of sy jól elpáhol vkit
jól elnadrágol vkit
to take the stuffing out of sy lecsillapít vkit
leszállít a magas lóról vkit

Searching the extension dictionary:

17 different matching expressions found:

stuff cucc
dolog, izé, valami
stuffy dohos, fülledt, áporodott; bedugult
dye-stuff festőanyag
sob-stuff érzelmes történet
food-stuff élelmiszer
poor stuff gyenge dolog
stuffiness fülledtség
food-stuffs élelmiszerek
bit-stuffing bitbeszúrás
bread-stuffs kenyérgabona
... and stuff ... meg minden [kb.]
stuff oneself két pofára zabál
do one's stuff megteszi a magáét
that's the stuff! ez az! helyes!
stuff and noncence! szamárság!
stuff that tears easily könnyen szakadó anyag

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!