[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

16 different matching expressions found:

borús cloudy
dim
gloomy
louring
háborús warlike
wartime
domborúság convexity
háborús bűn war crime
barnabőrűség swarthiness
háborús bűnös war criminal
háborús emlékmű war memorial
háborús hisztéria war psychosis
háborús cselekmények hostilities
háborús vagyonváltság conscription of wealth
háborús veszteséglista casualty list
háborús hősök emléknapja memorial day

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

borus overcast
háborús spekuláns carpit-bagger

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!