[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

13 different matching expressions found:

megbízott assign
commissioned
commissioner
deputy
emissary
mandatory
proxy
trustee
üzemi megbízott shop chairman
shop deputy
titkos megbízott emissary
megbízott személy trustee
vizsgálattal megbízott közeg quest

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

megbízott mandatary
üzemi megbízott shop-steward
nemzeti koordinátor - Magas rangú, minisztériumi tisztviselő, aki kormánya hivatalos megbízottjaként közvetítő szerepet tölt be a partnerország és az Európai Unió között. A nemzeti koordinátor felügyeli, de nem irányítja programokat. (PHARE) national coordinator (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!