[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

31 different matching expressions found:

dolly alakverő
baba
bandázs
csinibaba
csinos lány
csinos nő
ellentartó szerszám
ellentámasz
gördíthető kocsi
játékbaba
jó bőr
jó csaj
kerek alakverő
keskenyvágányú tolatómozdony
keverő fakorong
kötés
lyukasztóvas
mosólapicka
sulyok
szegecselő üllő
szegecselőgép-matrica
szegecsfejező
targonca
tüske
verőfej
to dolly alátart
bolygat
ellentart
kever
sulykol
zúz

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

dolly kisbaba

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!