[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

8 different matching expressions found:

layout alaprajz
elrendezés
felszerelés
kitűzés
szerkezet
tervezet
tervrajz
térbeosztás

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

layout terepasztal
file layout file szerkezet
print layout táblarajz
layout editor tördelőszerkesztő
record layout rekordszerkezet
storage layout tárolási szerkezet
original-layout kezdeti szerkezet
boot sector layout behívó szektor szerkezet
device header layout egység fejrész szerkezet
device request layouts egység elvárt fejrész

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!