[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

base alap
alaplap
alapszó
alapzat
aljas
bázis
hamis
hamisított
hitvány
kiindulópont
közönséges
lúg
szótő
támaszpont
támpont
to base alapoz
alapít
baseball baseball
basement alagsor
base rate alapbér
baseboard alapdeszka
alaplap
lambéria
base valance ágyszekrény oldalán körbefutó rojtos függöny
prisoner's base fogójáték
base necessities létminimum
to get to first base szerény eredményt ér el

Searching the extension dictionary:

39 different matching expressions found:

base alap(zat)
alap; központ
based kiindulópontul
bases 'basis'többesszám; alapok
basely aljas módon
air-base légitámaszpont
baseless alaptalan
baseline alapkonfiguráció
basement szuterén
pince
baseness aljasság
base jump bázis (ejtőernyős) ugrás
base-born alacsony származású
base-line alapvonal
baseplate alap
data base adatbázis
disk-based lemez-alapú
first base kiindulópont
naval base (hadi)tengerészeti támaszpont
base adress báziscím
be based on alapul véve
rocket-base rakétatámaszpont
timer-based óra-alapú
to baseline felmérni az alapoktól
basis / bases alap / -ok
data base key adatbáziskulcs
based on facts tényeken alapszik
basement level pinceszint
leaf base (növ) levélalap (növ)
data base querry adatbázis lekérdező
get to first base jól indul
bayonet-joint base bajonettfoglalat
faith-based school (kb) vallási alapon álló iskola
(kb) egyházi iskola
cover all the bases minden részletre kiterjed
based / london-based londoni székhelyü
data base administrator adatbázissal kapcsolatos teendőkért felelős személy
data base control system adatbázisvezérlő rendszer
he won't get to first base semmire se fog jutni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!