[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

staple fémkapocs
fő-
főtermény
fűzőkapocs
gyapjúszál
gyapotszál
kereskedelmi központ
legfontosabb
legfontosabb áru
legfontosabb árucikk
legfőbb
lerakodóhely
nyersanyag
piac
rakodóhely
tartós
u kapocs
u szeg
állandó
stapler főtermény-kereskedő
fűzőgép
szálosztályozó
tűzőgép
to staple osztályoz
összefűz
összekapcsol
összetűz

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

staple food legfontosabb élelmiszerek
staple remover iratkapocskiszedő

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!