[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

79 different matching expressions found:

act cselekedet
cselekmény
cselekvés
felvonás
tett
törvény
actor színész
acting helyettes
játék
színjátszás
ügyvezető
action csata
cselekedet
cselekmény
cselekvés
hatás
járás
kereset
mechanika
mozgás
működés
per
szerkezet
tett
ténykedés
óramű
ütközet
active aktív
cselekvő
hatékony
ható
tevékeny
élénk
actual valódi
valóságos
to act alakít
cselekszik
hat
intézkedik
játszik
megjátszik
működik
művel
szerepel
actress színésznő
actuary biztosítási statisztikus
sex act nemi aktus
activist aktivista
activity aktivitás
elfoglaltság
tevékenység
ténykedés
actually valójában
actuator elsütő billentyű
indítókar
indítószerkezet
működtető szerkezet
actuality alkalomszerűség
fennálló állapot
fennálló helyzet
időszerűség
realitás
realizmus
valódiság
valóság
actuarial biztosítási matematikai
actuating hajtó
indító
mozgató
vezérlő
ösztönző
actuation elindítás
meghajtás
megindítás
mozgatás
mozgásba hozás
működésbe hozás
működtetés
vezérlés

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

ACT vállalati nyereségadó előleg
act színészkedik
megjátszik (vmit)
cselekszik
acts tettek
actor szereplő
action tevékenység
intézkedés
lépés
active működő
tevékeny; cselekvö
actual tényleges
igazi
action! felvétel indul!
actuary kockázatelbíráló
actuate mozgásba hozni
one-act egyfelvonásos
activate aktivál
actually valóban
tulajdonképpen
eppenseggel

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!