[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

No matching expressions found.

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

affiliation kapcsolat
belépés [társaságba], csatlakozás (vmhez); felvétel [tagként]
beolvasztás [vállalaté]
kapcsolat, vonzódás
affiliations kapcsolatok
affiliation order apaság megállapítása, gyermektartásra kötelezés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!