[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

concern aggodalom
gond
nyugtalanság
törődés
concerned érdekelt
concerning illetőleg
vonatkozólag
to concern illet
tartozik
vonatkozik
érdekel
érint
going concern jól menő üzlet
jól menő vállalkozás
parent concern anyaintézet
to be concerned törődik
business concern vállalat
have no concern but nincs más gondja mint
as far as i'm concerned ami engem illet
részemről
as far as sg is concerned ami vmit illet

Searching the extension dictionary:

23 different matching expressions found:

concern kapcsolat
kapcsolat, vonatkozás
érdekeltség (in vmiben), köze (vkinek vmihez)
törődés (for vmivel)
gond, nyugtalanság, aggodalom, törődés
vállalkozás, vállalat, érdekeltség, cég, érdekhálózat, konszern
dolog, ügy
concerned érintett
concern 1. aggodalom
concern 2. vonatkozik, érint, tartozik
to concern érint, vonatkozik (vmire, vkire), illet, tartozik (vkire)
concernedly nyugtalanul
of high concern nagy fontosságú
to be concerned kiváncsi
trading concern kereskedelmi vállalkozás
a paying concern jól jövedelmező vállalkozás
concerned / be - aggódik, nyugtalankodik
be concerned with foglalkozik
no concern of mine semmi közöm hozzá
the parties concerned az érdekelt felek
as far as is concerned ami azt illeti
To Whom It May Concern Annak akit illet
as far as i am concerned ami engem illet

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!