[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

lines erődvonal
erődítési vonal
kantár
költemény
szerep
vers
írásbeli büntetés
írásbeli kitüntetés
linesman partjelző
back lines hátsó vonalak
hard lines nehéz sors
added lines pótvonalak
segédvonalak
black lines sorvezető
szamárvezető
front lines arcvonal
front
guide-lines irányelvek
program
vezérfonal
actor's lines színész szerepe
marriage lines házasságlevél
parallel lines párhuzamos vonalak
it's hard lines! ez nagy pech!
ez bizony baj!
to ink the lines kihúzza a vonalakat
lines of the hand tenyér vonalai
to go on wrong lines helytelenül cselekszik
rosszul cselekszik
hibás módszert alkalmaz
helytelen módszert alkalmaz
on the same lines with hasonló módon
hasonlóképpen
along the same lines with hasonló módon
hasonlóképpen
to read between the lines a sorok között olvas
to work on the right lines helyes úton halad
jó irányban halad
he has good lines in his face jó vonásai vannak
jó arcvonásai vannak
jóarcú
to think along the right lines helyesen gondolkozik

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

lines vonalak
linesman vonalbíró
linespacing sorköz
solid lines folyamatos vonalak ábra körül
dashed lines szaggatott vonalak
spider-lines hajszálkereszt
marriage lines házassági anyakönyvi kivonat
read between the lines sorok között olvas
printer lines per inch set a nyomtatott sorok száma inch-enként beállitva

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!