[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 different matching expressions found:

csúcs aces
apex, apices
crest
crown
culmination
max
peak
pinnacle
pitch
summit
tiptop
to be all aces
top
vertex
csúcsos peaked
peaky
pointed
csúcsív pointed arch
csücsül to squat
csúcspont apex, apices
head
height
heyday
pitch
summit
zenith
kétcsúcsú bicuspid
hegycsúcs eminence
hilltop
mountain peak
mountaintop
pike
piton
csúcsfény high lights
csúcsrügy terminal bud
csúcsdivat haute couture
árboccsúcs masthead
csúcsérték peak
csúcsfények high lights
hullámcsúcs ventral segment
csúcsos domb kip
elálló csúcs tag
lelógó csúcs tag
csúcsot dönt to break a record
csúcsforgalom peak hours
rush hours
csúcsterhelés peak-load
csúcsot javít to break a record
csúcstalálkozó summit
summit meeting
summit talks
csúcsig felhúz to top
csúcsfény-lámpa spot
vminek a csúcsa tip
csúcsot megdönt to smash a record
csúcsát levágja to top
érintkező csúcs toe
csúcsesztergapad centre lathe
pivot lathe
kesernyés csucsor bittersweet
csúcsteljesítmény high
highest efficiency
börtönben csücsül to be in jug
beállít (csúcsot) to equal
csúcsban végződik to taper
csúcsforgalmi órák peak hours
megdönti a csúcsot to beat the record
to break the record
hegyes impulzuscsúcs spike
megjavítja a csúcsot to beat the record
to break the record
eléri a csúcspontját to culminate in
hegyes csúcsban végződő tapering
csúcsárboc felső vitorlái flying kites
kites

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

csúcs spire
csúcs- state-of-the-art
csúcsív ogive
csúcsidő rush hours
rush-hour
csúcsók a parting kiss
csúcspont apices
coping-stone
high-water mark
csücsörítés liprounding
csúcsot dönt smash a record
csúcson kívül off-peak
csúcseszterga pivot lathe
csúcsforgalom rush-hour traffic
csúcsíves ablak lancet window
csúcstechnológia state-of-the-art technology
csúcs(találkozó) summit
felállit (csúcsot) set up 2.
tetö; csúcs; felsö top
tenyészőcsúcs (növ) apex (apices) (növ)
csúcshőkezelés (növ) peak heating (növ)
csúcsos fejű fajták (növ) pointed-headed varieties (cole crops) (növ)
csúcsrothadás (paradicsom) (növ) blossom-end rot (növ)
tetöpont,csúcs,orom; tetöpontra hág peak
1. föld feletti rész, 2. csúcs (növ) top (növ)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!