[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

51 different matching expressions found:

meghatároz to allocate
to appoint
to assign
to define
to determine
to lay down
to peg down
to pitch
to stipulate
meghatározó decisive
determinative
determining
meghatározás assay
definition
determination
meghatározott allotted
determinate
limited
stipulated
meghatározható definable
determinable
kórmeghatározás diagnosis, diagnoses
meghatározottság definiteness
helymeghatározás localization
location
előre meghatároz to predetermine
nem meghatározása sex determination
meghatározhatatlan elusive
neutral
unidentifiable
előre meghatározott predetermined
pontosan meghatároz to define
állomást meghatároz to log
optimumot meghatároz to optimize
meghatározott rendben in a fixed order
optimum meghatározása optimization
szeszfok meghatározás standardization
pontosabb meghatározás modification
nehezen meghatározható nondescript
közelebbről meghatároz to specify
pontosabban meghatároz to specify
szakaszait meghatározza to phase
meghatározott időpontban at a definite hour
helyzetpont-meghatározás fix
meghatározza a helyzetét to take the bearings
közelebbről meghatározott specific
reciprok értéket meghatároz to reciprocate
vegyülési arány meghatározás standardization
utca meghatározott szélessége building line of a street
meghatározza a hajó helyzetét to take an observation
keresztrejtvény meghatározásai clues of cross-word puzzle

Searching the extension dictionary:

40 different matching expressions found:

meghatároz define
determine
meghatározza take the bearings
meghatározott defined
meghatározások defines
meghatározó elv informing principle
újra meghatároz redefine
meghatározatlan undefined
undetermined
unspecified
előre meghatároz foreordain
tömeg meghatározás quantification
tömeget meghatároz quantify
meghatározhatatlan undefinable
feladatmeghatározás problem determination
uralkodó, meghatározó dominant
meghatároz, megállapit determine
meghatározó, azonosító identifying
definició, meghatározás definition
feladatmeghatározás (EU) terms of reference (EU)
mennyiségileg meghatároz to quantify
meghatározott időközökben at stated intervals
mennyiségileg meghatározható quantifiable
leszögez, pontosan meghatároz pinpoint
meghatároz, pontosit, megszab specify
nem meghatározott/azonositott unidentified
címmeghatározó protokol (Internet) ARP (Address Resolution Protocol)
file szerkezetet meghatározó táblázat file structure definition table
matematikai görbékkel meghatározott vonal spinline
ciklust, ritmust meghatároz, vagy módosít to entrain
szerződés - A Phare meghatározása szerint (PHARE) contract (PHARE)
meghatározott magatartásra kötelezés iránti kereseti kérelem equitable relief
pályázat - A Phare segély odaítélésének meghatározó formája. (PHARE) tender (PHARE)
keretmegállapodás - a Phare végrehajtása kapcsán az Európai Unió és a partner ország között kötött, az együttműködés szakmai, jogi és igazgatási kereteit meghatározó jogi okmány. (PHARE) framework agreement (PHARE)
feladatmeghatározás - Egy pályázat feltételei szerinti szolgáltatási igények és célkitűzések pontos meghatározása, esetenként az alkalmazandó módszereket és eszközöket is tartalmazza. (PHARE) terms of reference (PHARE)
a Finanszírozási Nyilatkozat kiegészítése - a Nyilatkozatban meghatározott célok, tevékenységek és várható költségek nagyobb arányú változását részletező, a szerződő felek által aláírt okmány. (PHARE) addendum to a Financing Memorandum (PHARE)
ellenőrző és értékelő jelentés - Évente készítik az eltelt időszak eredményeiről. Megállapításait a következő időszak Phare-programjait meghatározó startégiai tervek elkészítésénél hasznosítják. (PHARE) Monitoring & Assessment Report (PHARE)
szakmai javaslat - Egy cég vagy szervezet ajánlata valamely árucikk vagy szolgáltatás szállítására a szerződő hatóság által rögzített feladatmeghatározás és szakmai/műszaki paraméterek alapján. Árfeltételeket nem tartalmaz. (PHARE) technical proposal (PHARE)
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározá invitation to tender (PHARE)
feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába Task Manager (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!