[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

79 different matching expressions found:

zabál to be hogging it
to gobble
to gobble up
to guzzle
to stoke
to stoke up
to stuff
zabáló gross feeder
zabálda chow hall
szabály convention
formula
observance
order
precept
rule
zabálás feeding
gluttony
stuffing
bezabál to chow sg down
to gobble
to gobble up
to gorge
megzabál to glut
to scoff
zabáltat to stuff
szabályos even
normal
orderly
regular
severe
standard
true to type
szabályok regulations
szabályoz to control
to modulate
to regularize
to regulate
to rule
jogszabály law
szabályzat regulation
statutes
szabályozó regulator
regulatory
szabályosan by line and level
regularly
smoothly
szabályozás conditioning
rating
regulation
alapszabály constitution
statutes
jól bezabál have a good feed
hőszabályzó thermostat
thermostatic
beszabályoz to adjust
szabálytalan abnormal
anomalous
irregular
zygomorphic
fogszabályzó braces
szabályosság evenness
normality
orderliness
regularity
szabályszerű formal
normal
regular
jól bezabált he has had a bellyful
házszabályok standing orders
szabálysértő violator
beszabályozás adjustment
rating
nem szabályos bung
égésszabályzó damper
szabálysértés foul
zabálós ember gobbler
rendszabályok regulations
hármasszabály rule of three
előjelszabály sign convention

Searching the extension dictionary:

21 different matching expressions found:

zabál gobble
gormandize
bezabál overeat
bezabált overeate
overeaten
szabályoz regulate
szabályzat by-law
bye-law
rules
szabályelv precept
szabályosan orderly
ökölszabály rule of thumb
szabályzatok bylaws
szabályzókar control lever
szabályozott controlled
vámszabályok customs regulations
szabálytalan erratic
aranyszabály golden rule
fogszabályzó retainer
hőszabályozó thermostatic
szabálysértés offence

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!