[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

75 different matching expressions found:

művel to act
to cultivate
to ear
to farm
to strip
to trench
to work
művelt accomplished
cultivated
erudite
learned
művelés cultivation
művelet operation
pass
procedure
kiművel to civilize
to cultivate
to humanize
kiművelt civilized
műveleti operational
megművel to crop
to farm
to till
to work
művelhető arable
cultivatable
műveltető causative
művelődés civilization
műveltség civilization
cultivation
erudition
megművelt cultivated
műveletlen barbaric
barbarous
bounder
illiterate
savage
unframed
megművelés cultivation
földművelő cultivator
külművelés stripping
földművelés cultivation
tillage
erdőművelés forest culture
forestry
sylviculture
kertművelés horticulture
hadműveleti operational
műveletelem pass
művelt föld tillage
megművelhető cultivatable
bányát művel to mine
műveleti szerv processor
lépcsős művelés stoping
felváltva művel to rotate
műveletlen föld wasteland
műveletlen ember illiterate
közepesen művelt middle-brow
műveleti hatókör scope
szalagos művelés strip cultivation
teraszos művelés strip cultivation
külszíni művelés strip-mining
művelésfejlesztés expansion
közös hadműveletek joint operations
irodalmilag művelt to be well read
domborművel díszít to emboss
kombinált hadművelet amphibious operation
járművel kapcsolatos vehicular
haszontalanságokat művel to frivol
nagyobb hadművelet napja zero day
nagyobb hadművelet órája zero hour
partraszállási hadművelet amphibious operation
kordonművelésű gyümölcsfa cordon
cordon tree
művelésre alkalmassá tesz to reclaim

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

művel cultivate
művelt cultured
highbrow
műveltség literacy
műveletek operations
művelhető tillable
müveltetés causative
müveletlen uneducated
(meg)művelt cultivated
művelet-kód opcode
műveleti kód operation code
földet művel till the earth
szőlőművelés viniculture
megműveletlen untilled
művelődési ház community centre
tanult, müvelt educated
elméleti műveltség book-learning
művelési mód (növ) cultivation method (növ)
oktatás; műveltség education
farmer, földművelő farmer
művelés alatt álló in crop
under crop
tudományos műveltség scholarship
soros művelet végzés serialize
(hő)lágyítási művelet annealing operation

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!