[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

17 different matching expressions found:

equipage díszfogat
engedelmesség
felszerelés
felszerelési tárgyak
tartozékok
to equip berendez
fegyverrel ellát
felszerel
equipment berendezés
felszerelés
felszerelési tárgyak
szerelvények
ill-equipped rosszul felszerelt
well-equipped jól felszerelt
hi-fi equipment hifi torony
capital equipment munkaeszközök
to equip sy with sg ellát vkit vmivel

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

equip felszerel
equipage tartozék(ok)
equipped felszerelt
equipoise egyensúly
equipment-list berendezés-lista
school equipment tanszer
camping equipment kempingfelszerelés
terminal equipment végberendezés
equipment configuration error felszerelés kiépítési hiba
OEM (original equipment manufacturer) Olyan cég, amely több (kisebb) beszállító termékéből rakja össze saját termékét

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!