[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

heard hallott
to hear, heard hall
hallgat
letárgyal
meghall
meghallgat
megtud
tárgyal
értesül
i have heard tell hallottam, hogy
azt beszélik, hogy
i heard him come by hallottam mikor elhaladt
i have heard it said hallottam, hogy
az beszélik, hogy

Searching the extension dictionary:

14 different matching expressions found:

heard lásd: 'hear'
i have heard it hallottam
from what i heard értesülésem szerint
make himself heard "eléri, hogy meghallgassák"
hear , heard , heard hall, meghall
i have heard it said azt beszélik, hogy
úgy beszélik, hogy
to hear, heard, heard hallani
i heard of your goings-on hallottam viselt dolgaidról
have you heard his latest? hallottad, hogy újabban mit művelt?
i've heard that tale before ezt a mesét már ismerem
i heard to my astonishment that meglepetéssel értesültem, hogy
many's the time i've heard that jó néhányszor hallottam ezt
i could hardly make myself heard alig tudtam magam megértetni

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!