[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

26 different matching expressions found:

team brigád
csapat
csoport
fogat
legénység
munkaközösség
sportcsapat
to team befog
teamster fuvaros
gépkocsivezető
kocsis
teherkocsis
teamwork brigádmunka
csoportmunka
együttműködés
összjáték
összmunka
home team hazai csapat
team spirit csapatszellem
scratch team gyenge csapat
hirtelen összeállított csapat
to field a team csapatot összeállít
to make the team bekerül a csapatba
to team up with sy összeáll vkivel
összeadja magát vkivel
to hitch a team of horses lovakat befog

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

team csapat, csoport
félraj
team-work csapatmunka
team games csapatjáték
team up with többedmagával
cheer for a team szurkol
biztatja a csapatát
consultancy/advisory team (EU) tanácsadói csoport (EU)
advisory and consultancy teams (PHARE) tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!