[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

7 different matching expressions found:

aprólékos részletek minutiae
részletekben elvesző niggling
részletekbe bocsátkozik to enter into details
to go into details
sorolja fel a részleteket! give the items!
részletekbe menő vizsgálat scrutiny
halmozza a fájó részleteket to pile on the agony

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

részletek details
részletekben in parts
részletekbe bocsátkozik enter into details
enter into particulars
go into details
go into particulars
kis részletekben osztani szét dole out
dope out
elmélyedő,nagyon alapos, részletekbe menő in-depth
gyakorlati részleteket tárgyaló, ilyeneket ismertető kifejezés. nitty-gritty

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!