[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

42 different matching expressions found:

key billentyű
csap
hangnem
jelmagyarázat
kapocs
korallsziget
kulcs
megoldás
megoldások
pecek
to key felhangol
hangol
kapcsolatba hoz
kiékel
kulccsal bezár
rögzít
key man kulcsember
kulcspozícióban lévő ember
low-key halkra fogott
visszafogott
off key hamisan
off-key hamis
key to sg vminek a nyitja
vminek a kulcsa
to key up felajz
felcsigáz
felhangol
felizgat
hangol
offset key hajlított tengelyű kulcs
key cutting kulcskészítés
kulcsmásolás
in a low key visszafogottan
key industry kulcsipar
key position kulcspozíció
skeleton key álkulcs
in a minor key lehangoltan
szomorúan
steps of a key kulcs fogazata
out of key with sg nincs összhangban vmivel
let me have your key add ide a kulcsodat
to touch the right key helyes hangot üt meg

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

key billentyű; kulcs
key in bepötyög, begépel
key up felhangol/-csigáz
high key index file blokkjának legnagyobb azonositója
pass-key álkulcs
break key megszakitás billentyű
break-key break-billentyű
key field kulcsmező
key issue kulcskérdés
piano key zongora billentyü
shift-key shiftgomb
master key főkulcs
master-key álkulcs
search key keresési kulcs
primary key elsődleges kulcs
ignition key slusszkulcs
key position kulcshelyzet
data base key adatbáziskulcs
invariant key invariáns belső azonosító
key / piano - zongora billentyű
secondary key másodlagos kulcs
approximate key közelitő kulcs
out of key with nincs összhangban
under lock and key jól elzárva
touch the right key helyes hangot üt meg
key that fits the lock a zárba illő kulcs
press any key to begin nyomjon meg egy billentyűt a kezdéshez
press any key to continue nyomjon meg egy billentyűt a folytatáshoz

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!