[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

Kiejtési útmutató

Magánhangzók

[{AA}] A magyar á és a között álló hang. Az [{AO}] amerikai megfelelője. Bar [{B}{AA}{R}], dog [{D}{AO}{G}], hot [{HH}{OH}{T}].
[{AE}] Szélesre húzott ajakkal ejtett, teljesen nyílt (nyílt esetünkben azt jelenti, hogy alsó vagy a szokásosnál alacsonyabb nyelvállással képzett magánhangzó) e hang. Bad [{B}{AE}{D}], hat [{HH}{AE}{T}].
[{EH}] A röviden ejtett magyar é-nek megfelelő hang. Get [{G}{EH}{T}], men [{M}{EH}{N}].
[{IH}] Az [{EH}]-hez, vagyis a röviden ejtett magyar é-hez hasonló hang. Fish [{f}{IH}{SH}], sit [{S}{IH}{T}].
[{IY}{IY}] Megfelel a hosszú magyar í-nek. Feel [{f}{IY}{IY}{L}], peace [{P}{IY}{IY}{S}].
[{AX}] Elmosódó ö-szerű hang, az ún. "sorvadó hang", a "schwa". Csak hangsúlytalan szótagban fordul elő. The [{DH}{AX}], standard [{S}{T}{AE}{N}{D}{AX}{D}], another [{AX}{N}{AH}{DH}{AX}{R}].
[{ER}{ER}] Hosszan ejtett rövid magyar öö-re emlékeztető hang, amelyet - a magyartól eltérően - nem ajakkerekítéssel, hanem szélesre húzott ajakkal ejtünk. Girl [{G}{ER}{ER}{L}], her [{HH}{ER}{ER}{R}].
[{OH}] A magyar a és o közé eső hang. Not [{N}{OH}{T}], hot [{HH}{OH}{T}].
[{AO}{AO}] A magyar ó-nál nyíltabb hang. Saw [{S}{AO}{AO}], born [{B}{AO}{AO}{N}].
[{UH}] A magyar u-nál nyíltabb, inkább az o-hoz közelítő hang. Put [{P}{UH}{T}], good [{G}{UH}{D}].
[{UW}{UW}] A magyar hosszú ú-nak megfelelő hang. Blue [{B}{L}{UW}{UW}], boon [{B}{UW}{UW}{N}].
[{AH}] Széles ajaknyílással ejtett rövid hang, nagyjából megfelel a röviden ejtett magyar á-nak, a "palócos" a-nak. But [{B}{AH}{T}], come [{K}{AH}{M}], mother [{M}{AH}{DH}{AX}{R}].

Kettőshangzók

[{AY}{AY}] Á-val kezdődő és j-ben végződő hang, mint a magyar máj szóban. My [{M}{AY}{AY}], child [{CH}{CH}{AY}{AY}{L}{D}].
[{EY}{EY}] É-vel kezdődő és j-ben végződő hang, mint a magyar mély szóban. Day [{D}{EY}{EY}], table [{T}{EY}{EY}{B}{L}].
[{EA}{EA}] A magyar e-ből indul és az [{AX}] felé halad. Pair [{P}{EA}{EA}{R}], there [{DH}{EA}{EA}{R}].
[{IA}{IA}] A magyarnál sokkal nyíltabb rövid i-ből indul, és halad az [{AX}] felé. Here [{HH}{IA}{IA}{R}], dear [{D}{IA}{IA}{R}].
[{OY}{OY}] Az o-ból indul, és j-ben végződik, mint a magyar fojt szóban. Boy [{B}{OY}{OY}], oil [{OY}{OY}{L}].
[{OW}{OW}] Az ó-ból indul, és halad a magyarnál nyíltabb u [{UH}] felé. No [{N}{OW}{OW}], post [{P}{OW}{OW}{S}{T}]. (A brit angolságban terjed az ö-szerű hangból kiinduló ejtés.)
[{AW}{AW}] A rövid magyar á-ból indul, és halad a magyarnál nyíltabb u [{UH}] felé. Now [{N}{AW}{AW}], out [{AW}{AW}{T}].
[{UA}{UA}] A magyarnál nyíltabb u-ból indul, és megy át az [{AX}]-be. Poor [{P}{UA}{UA}{R}], pure [{P}{Y}{UA}{UA}{R}].

Mássalhangzók

Itt csak azokat az angol hangokat soroljuk fel, amelyeknek nincs megközelítő magyar megfelelőjük, illetőleg amelyek jele eltér a magyar ábécé betűinek hangértékétől.

[{TH}] A zöngétlen th hangja. Kimondásakor a nyelv hegyét a két fogsor közé helyezzük. Thin [{TH}{IH}{N}], thank [{TH}{AE}{NG}{K}].
[{DH}] A zöngés th hangja. Kimondásakor a nyelv hegyét a két fogsor közé helyezzük és lágyan d-t próbálunk ejteni. The [{DH}{AX}], then [{DH}{EH}{N}], this [{DH}{IH}{S}].
[{S}] Megfelel a magyar sz hangnak. Sell [{S}{EH}{L}], rice [{R}{AY}{AY}{S}].
[{SH}] Megfelel a magyar s hangnak. Ship [{SH}{IH}{P}], fish [{f}{IH}{SH}].
[{ZH}] Megfelel a magyar zs hangnak. Measure [{M}{EH}{ZH}{AX}{R}], usual [{Y}{UW}{UW}{ZH}{UA}{UA}{L}].
[{W}] Kiejtésekor u-t készülünk mondani, majd az ajkak érintkezése nélkül átmegyünk a w utáni magánhangzóra. Wall [{W}{AO}{AO}{L}], well [{W}{EH}{L}].
[{NG}] Megfelel a magyar ng hangkapcsolatnak az orrhangon ejtett lengő szóban, de a g hangot nem formáljuk meg tisztán és önállóan. Long [{L}{OH}{NG}], singing [{S}{IH}{NG}{IH}{NG}].
[{R}] Az angolok az r hangot csak magánhangzó előtt ejtik, de a magyar r-nél lágyabban, pergetés nélkül. Rather [{R}{AA}{DH}{AX}{R}], correct [{K}{AX}{R}{EH}{K}{T}]. Az amerikaiak mássalhangzó előtt és szóvégi helyzetben is ejtik, de az amerikai r hangzásbeli minősége különbözik az angoltól (hátrahajlított nyelvvel képezik). Brazier [{B}{R}{EY}{EY}{Z}{IA}{IA}{R}], literature [{L}{IH}{T}{R}{AX}{CH}{CH}{AX}{R}].
[{CH}{CH}] Megfelel a magyar cs hangnak. Child [{CH}{CH}{AY}{AY}{L}{D}], catch [{K}{AE}{CH}{CH}].
[{JH}{JH}] Megfelel a magyar dzs hangnak. Jam [{JH}{JH}{AE}{M}], hedge [{HH}{EH}{JH}{JH}].

Egyéb jelölések

* hangsúly nélkül
' elsődleges hangsúly
(') másodlagos hangsúly