[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

44 different matching expressions found:

train emeltyűrendszer
fogaskerék-sorozat
hengersor
impulzussorozat
kíséret
mechanizmus
sebességváltó olló
sor
sorozat
vonat
by train vasúton
vonaton
vonattal
to train előkészít
irányít (fegyvert)
kiképez
kikészít
képez
szegez (fegyvert)
treníroz
up train a főváros felé menő vonat
fast train gyorsvonat
slow train személyvonat
goods train tehervonat
night train éjszakai vonat
freight train tehervonat
shuttle-train ingajárat
through train közvetlen vonat
közvetlen vasúti összeköttetés
train service vasúti közlekedés
electric train villanyvonat
to go by train vonaton megy
to hop a train felugrik a vonatra
tehervonaton potyázik
passenger train személyszállító vonat
to take a train vonatra száll
train of thought gondolatmenet
to make the train eléri a vonatot
to flag down the train vonatot megállít
to send by goods train teheráruként küld
to hop a ride in a train vonaton potyázik
he must have missed the train bizonyára lekéste a vonatot
biztos lekéste a vonatot
to throw a train off the rails vonatot kisiklat

Searching the extension dictionary:

32 different matching expressions found:

by train vonattal utazni
owl train éjszakai vonat
train-oil bálnaolaj
boat-train vonat hajócsatlakozá
miss train lekési a vonatot
drive train hajtáslánc
local train hév szerelvény
train-ferry vasúti komp
on the train a vonaton
relief train mentesítő vonat
take a train vonatra száll
train / by - vonattal
train-bearer uszályhordozó
express train gyorsvonat
armoured train páncélvonat
miss the train lekési a vonatot
excursion train kirándulóvonat
passenger train személyvonat
train of horses vicinális
get on the train beszáll a vonatba
take off a train egy vonatjáratot megszüntet
get off the train leszáll a vonatról
train / express - gyorsvonat
train of thoughts gondolatsor
bring in its train maga után hoz/von
get into the train beszáll a vonatba
train / miss the - lekési a vonatot
put things in train dolgokat előkészít
get out of the train leszáll a vonatról
get on the gravy train jól fizető állást csíp el
the train is due at two a vonatnak kettőkor kell megérkeznie
the train calls at every station a vonat minden állomáson megáll

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!