[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

63 different matching expressions found:

train emeltyűrendszer
fogaskerék-sorozat
hengersor
impulzussorozat
kíséret
mechanizmus
sebességváltó olló
sor
sorozat
vonat
trainee gyakornok
szakmunkástanuló
újonc
trainer edző
idomító
oktató
by train vasúton
vonaton
vonattal
to train előkészít
irányít (fegyvert)
kiképez
kikészít
képez
szegez (fegyvert)
treníroz
trainers edzőcipő
sportcipő
training begyakoroltatás
gyakorlat
kiképzés
képzés
nevelés
oktatás
trenírozás
up train a főváros felé menő vonat
trainload vonatrakomány
vonatterhelés
fast train gyorsvonat
slow train személyvonat
goods train tehervonat
night train éjszakai vonat
re-training átképzés
well-trained jól képzett
freight train tehervonat
shuttle-train ingajárat
through train közvetlen vonat
közvetlen vasúti összeköttetés
train service vasúti közlekedés
training sack edzőzsák
electric train villanyvonat
to go by train vonaton megy
to hop a train felugrik a vonatra
tehervonaton potyázik
training shoes sportcipő
edzőcipő
passenger train személyszállító vonat
to take a train vonatra száll
toilet training bilire szoktatás
train of thought gondolatmenet
military training katonai kiképzés
to be in training tréningben van
jó formában van

Searching the extension dictionary:

37 different matching expressions found:

trained szakképzett
by train vonattal utazni
training edzés
trainman vonatkísérő
owl train éjszakai vonat
train-oil bálnaolaj
trainband polgárőrség
boat-train vonat hajócsatlakozá
miss train lekési a vonatot
drive train hajtáslánc
local train hév szerelvény
train-ferry vasúti komp
traineeship szakmai gyakorlat
on the train a vonaton
relief train mentesítő vonat
take a train vonatra száll
train / by - vonattal
train-bearer uszályhordozó
express train gyorsvonat
house-trained szobatiszta
training (EU) betanítás (EU)
armoured train páncélvonat
basic training alapkiképzés
be in training jó formában van
miss the train lekési a vonatot
training (növ) növénynevelés (növ)
excursion train kirándulóvonat
manual training gyakorlati foglalkozás
passenger train személyvonat
train of horses vicinális
training-school tanítóképző
beware on trains vigyázz, ha jön a vonat
get on the train beszáll a vonatba
take off a train egy vonatjáratot megszüntet
training (PHARE) betanítás - A Phare-program által támogatott projektum szinte mindegyikében fontos szerepet játszik. Elsősorban a helyszíni oktatásra fektetnek hangsúlyt, de távoktatási módszereket is alkalmaznak. (PHARE)
training company menetszázad
training-college tanítóképző

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!