[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

90 different matching expressions found:

train emeltyűrendszer
fogaskerék-sorozat
hengersor
impulzussorozat
kíséret
mechanizmus
sebességváltó olló
sor
sorozat
vonat
strain baktériumtörzs
erőlködés
fajta
feszítés
feszültség
feszülés
hajlam
hang
hangnem
hangulat
húzódás
igénybevétel
jellemvonás
költemény
megerőltetés
megterhelés
rándulás
származás
terhelés
túlfeszítés
vonás
ének
trainee gyakornok
szakmunkástanuló
újonc
trainer edző
idomító
oktató
by train vasúton
vonaton
vonattal
strained erőltetett
feszült
megfeszített
meghúzódott
megrándult
strainer szita
szűrő
to train előkészít
irányít (fegyvert)
kiképez
kikészít
képez
szegez (fegyvert)
treníroz
trainers edzőcipő
sportcipő
training begyakoroltatás
gyakorlat
kiképzés
képzés
nevelés
oktatás
trenírozás
up train a főváros felé menő vonat
restraint bezárás
fogvatartás
kikötés
korlátozás
korlátozottság
megfékezés
megszorítás
mérséklet
tartózkodás
tilalom
önuralom
straining erőltetés
feszítés
megerőltetés
megfeszítés
szűrés
to strain deformálódik
eltorzul
eltorzít
erőlködik
feszít
feszül
kiforgat
letisztul
magához ölel

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

strain nyúlás (muszaki)
entrain (be)vagoníroz
retrain átképez
trained szakképzett
by train vonattal utazni
distrain zárol
quatrain négysoros vers(szak)
restrain megfékez
training edzés
trainman vonatkísérő

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!