[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

12 different matching expressions found:

acquittance felmentő ítélet
felmentés
kiegyenlítés
megszabadulás
mentesülés
nyugta
nyugtatvány
rendezés
szabadon bocsátás
szabadonbocsátás
acquittance roll zsoldjegyzék
forbearance is no acquittance a tűrés még nem megbocsátás

Searching the extension dictionary:

One matching expression found:

acquittance kifizetés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!