[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

covenant frigy
szerződés
szövetség
to covenant egyezséget köt
kiköt
kötelezettséget vállal
lerögzít
megegyezik
ígér
ark of the covenant frigyláda

Searching the extension dictionary:

3 different matching expressions found:

coven 13 tagú boszorkánybanda
hasonló érdeklődésű emberek csoportja
ark of the covenant frigyszekrény

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!