[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

68 different matching expressions found:

firm biztos
cég
erős
határozott
határozottan
kemény
szilárd
szilárdan
vállalat
firmly erősen
határozottan
keményen
infirm beteges
bizonytalan
bizonytalankodó
erőtlen
gyenge
habozó
határozatlan
ingadozó
érvénytelen
to firm erősít
megerősít
megerősödik
megszilárdít
megszilárdul
szilárdít
firmness határozottság
keménység
szilárdság
confirmed megrögzött
infirmary betegszoba
gyengélkedő
gyengélkedő szoba
kórház
to affirm helybenhagy
megerősít
állít
to infirm kétségbe vonja az érvényességét
tagadja az érvényességét
érvénytelenít
érvénytelennek nyilvánít
to confirm alátámaszt
bizonyít
igazol
megerősít
megszilárdít
affirmation igenlés
jóváhagyás
megerősítés
állítás
affirmative igenlő
megerősítő
állító
infirmarian betegszoba felügyelője
terra firma földrész
szárazföld
világrész
to reaffirm újra megerősít
confirmatory megerősítő
visszaigazoló
to hold firm erősen tart
erősen fog
life-affirmation életigenlés
to be infirm of purpose szándékaiban határozatlan
szándékaiban habozó
szándékaiban ingadozó
szándékaiban tétovázó

Searching the extension dictionary:

32 different matching expressions found:

firm cég, vállalat; erős, kemény
firma cég
affirm (meg)erősít/állít
megerösit
firmly szilárdan
erősen, keményen
affirme megerősít
helybenhagy
(határozottan) állít
confirm megerősít
megerősít, visszaigazol
reaffirm újra megerősít
firm chin kemény áll
firmament égbolt
hold firm erősen tart
infirmity erőtlenség
gyengeség
reconfirm megerősít
firm offer fix ajánlat
firm belief szilárd meggyőződés
firm ground szilárd talaj
unconfirmed megerősítetlen
confirmation megerősítés
visszaigazolás
hold firm to szilárdan kitart
building firm épitő vállalat
brokerage firm brókercég
firm as a rock sziklaszilárd
be on firm ground biztos talajt érez a lába alatt
infirm of purpose határozatlan
confirmed bachelor megrögzött agglegény
confirmation (PHARE) visszaigazolás (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!