[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

15 different matching expressions found:

metrical időmértékes
metrikus
méter-
méterrendszerű
verselési
versmértékes
geometrical geometriai
mértani
symmetrical részarányos
szimmetrikus
volumetrical térfogat-elemzési
térfogatmérési
térfogatos
térfogati
térfogat-

Searching the extension dictionary:

7 different matching expressions found:

diametrical átmérőn fekvő
diametrically átmérősen
unsymmetrical aszimmetrikus
trigonometrical háromszögtani
diametrically opposed homlokegyenest ellenkező
diametrically opposite homlokegyenest ellenkező
in diametrical opposition homlokegyenest ellenkező

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!