[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

63 different matching expressions found:

silence adásszünet
csend
csendesség
feledés
hallgatás
nyugalom
némaság
szünet
titoktartás
tudás hiánya
silence! csend legyen!
csend!
ácsi!
silenced hangtompítós
prédikátori jogtól megfosztott
silencer hangtompító
kipufogódob
to silence beléfojtja a szót
csendet parancsol
elfojt
elhallgattat
elnémít
eltilt
hallgatásra kényszerít
letör
megszilenciumoz
prédikátori jogától megfoszt
dead silence halotti csend
síri csend
silence cloth hangtompító nemezlap
man of silence csendes ember
hallgatag ember
silence ensued csend állt be
awkward silence kínos csend
silence cabinet süketkamra
csendeskamra
silenced camera zörejmentes kamera
zajtalan kamera
silenced pistol hangtompítós pisztoly
to break silence megtöri a csendet
silence is golden hallgatni arany
to observe silence hallgat
nem szól
to call for silence csendet kér
csendre int
csendre utasít
to break the silence megtöri a csendet
to put sy to silence elhallgattat vkit
conspiracy of silence agyonhallgatás
dead unbroken silence síri csend
halotti csend
mély csend
silence gives consent a hallgatás beleegyezés
to silence the camera zörejmentesíti a kamerát
zajtalanítja a kamerát
blank unbroken silence síri csend
halotti csend
mély csend
to reduce sy to silence elhallgattat vkit
to subside into silence hallgatásba merül
to pass over sg in silence elnéz vmit
hallgat vmiről
to silence sharp criticism elfojtja az éles bírálatot

Searching the extension dictionary:

6 different matching expressions found:

put to silence elhallgattat
silence / in - csöndben, zaj nélkül
observe silence hallgat
break the silence megtöri a csendet
pass over in silence elhallgat
subside into silence elhallgat

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!