[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

10 different matching expressions found:

squad brigád
raj
szakasz
squadron hajóraj
lovasszázad
repülőszázad
squad car járőrkocsi
goon squad bűnözőkből álló banda
firing squad kivégzőosztag
squadron-leader repülőőrnagy

Searching the extension dictionary:

11 different matching expressions found:

squad csoport
csapat
squadron osztag
to squad csapatba szétoszt
csoportosít (embereket)
squad car urh-kocsi
squadding csapatba osztás
csoportosítás (embereké)
firing-squad kivégzőosztag
flying squad járőrkocsi
squad leader rajvezető

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!