[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

19 different matching expressions found:

task feladat
lecke
munka
vállalkozás
to task feladattal megbíz
megterhel
task-force különítmény
battle task harcfeladat
task-master munkafelügyelő
to set a task felad egy feladatot
to complete a task feladatot teljesít
to bend to the task nekilát a feladatnak
to assign a task to sy kijelöli a feladatát vkinek
megjelöli a feladatát vkinek
kijelöli a kötelességét vkinek
to be up to one's task megfelel feladatának
to scuffle through a task megbirkózik egy feladattal
to take sy to task for sg megleckéztet vkit vmiért
elővesz vkit vmiért

Searching the extension dictionary:

19 different matching expressions found:

bad task hibás blokkot megállapitó segédprogram
set task kijelölt feladat
slave task önmagában nem munkavégző feladat
task force munkacsoport
take to task kérdőre/felelősségre von
task builder szerkesztőprogram
task message üzenet a programtól
complete a task feladatot teljesít
task image file modulokból álló folyamatosan elhelyezkedő futtatható program
task terminated a programfutás véget ért
bend to the task nekilát a feladatnak
take to task for megleckéztet
take to task about megleckéztet
task control block a futáshoz szükséges információkat tartalmazza
go about one's task végzi a dolgát
Task Manager (PHARE) feladatirányító - A brüsszeli bizottsági apparátus azon tagjai, akik a Phare működési egységeinél a finanszírozási javaslatok és feladatmeghatározások (terms of reference) előkészítéséért és felügyeletéért, valamint a (rövid listák elkészítését is magába
he was up to his task megfelelt a feladatának
break the back of a task túljut a nehezén
measure up to one's task hivatása magaslatán áll

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!