[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

22 different matching expressions found:

to accord ad
egyezik
megad
megegyezik
nyújt
összhangban van
according to szerint
vmihez képest
vminek megfelelően
according to sg vmi szerint
vmihez képest
vminek megfelelően
to accord credit hitelt nyújt
according to plan tervszerűen
terv szerint
according to precedent a szokásnak megfelelően
hagyományosan
according to his deserts érdeme szerint
ki-ki érdeme szerint
according to one's lights belátása szerint
ismeretei szerint
to be in accordance with sg megfelel vminek

Searching the extension dictionary:

9 different matching expressions found:

according to értelmében
according to sb vki szerint
according to sth valamihez képest
vmi szerint
according to rules rendeltetésszerű
according to schedule pontosan határidőre
according to his deserts (ki-ki) érdeme szerint
according to all indications minden jel szerint
according to contract (PHARE) szerződésszerűen (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!