[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

21 different matching expressions found:

to splice bújtat
horonyba illeszt
karmantyúba fog
lapol
megesket
sínhevederrel összeköt
told
tőröz
összead
összebogoz
összefon
összeilleszt
összekapcsol
összeragaszt
összesodor
to get spliced megházasodik
to sit on the splice óvatosan játszik
nem kockáztat
to splice the main-brace iszik egyet
kiadja a szeszadagot
extra rumadagot oszt

Searching the extension dictionary:

No matching expressions found.


Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!