[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

9 different matching expressions found:

to vie verseng
versenyez
to rise to view feltűnik
láthatóvá válik
to command a fine view szép kilátást nyújt
to take a dim view of sg sötét színben lát vmit
nem sokat remél vmitől
nem sokat vár vmitől
pesszimista vmit illetően

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

rise to view feltűnik
come into view feltűnik

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!