[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

72 different matching expressions found:

ágyas concubine
ágyás flowerbed
rectangular bed
fagyás chilblain
frostbite
trágyás mucky
elhagyás abandonment
betrayal
desertion
discarding
giving up
jilting
leaving
leaving off
omission
outdistancing
overtaking
quitting
relinquishment
renouncing
surrender
ráhagyás allowance
kihagyás cut
dropping
intermission
lapse
omission
fagyaszt to chill
to freeze, froze, frozen
to refrigerate
to set, set
fagyasztó freezer
megfagyás gelation
meghagyás mandate
jóváhagyás affirmation
approval
assent
endorsement
imprimatur
indorsement
ratification
validation
becsvágyás ambition
hitehagyás apostasy
fagyasztás chilling
abbahagyás surrender
befagyaszt to block
lefagyaszt to frost
nagyasszony dowager
fagyasztott frozen
megfagyaszt to chill
to curdle
to set, set
nagyravágyás ambition
vérfagyasztó blood-curdling
cserbenhagyás letdown
hangzókihagyás elision
fagyasztott áru frozen food
fagyasztó anyag refrigerant
gyújtáskihagyás spark failure
bágyasztó hőség swelter
hűtlen elhagyás wilful desertion
befagyaszt (bért) to freeze, froze, frozen
gazdátlanul hagyás dereliction
egyágyas hálófülke roomette
bágyasztó forróság swelter
fizetési meghagyás warrant for payment
fagyáspontcsökkenés freezing-point depression
biztonsági ráhagyás margin for safety
safety margin
a város elhagyása után having left the town
leaving the town

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

ragyás cankerous
fagyás frost-bite
kétágyas double-bed
egyágyas single-bed
ágyastárs bedfellow
fagyáspont chill point
abbahagyás quits
jóváhagyás royal assent
ágyás (növ) bed (növ)
fagyasztott refrigerated
vérfagyasztó blood-and-thunder
(szó)kihagyás ellipsis
kétágyas szoba double bedroom
double room
egyágyas szoba single bedroom
single room
jóváhagyás (EU) authorization (EU)
fagyasztott hús frozen meat
gyorsfagyasztás quick-freezing
bérbefagyasztás wage-freeze
szökés; elhagyás desertion
gyorsfagyasztott quick-frozen
trágyaszóró (növ) manure spreader (növ)
jóváhagyás (PHARE) authorisation (PHARE)
fizetési meghagyás standing order
fagyasztás, behűtés icing 2.
pillanatnyi kihagyás black-out
(hivatalos) jóváhagyás approbation

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!