[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

66 different matching expressions found:

éles acute
clangorous
crisp
cutting
edgy
exquisite
fine
hard
harsh
incisive
keen
mordant
nipping
perspicacious
piercing
piping
plucky
poignant
pointed
quick
reedy
sharp
shrewd
shrill
stinging
trenchant
éles ész acuity
acumen
acuteness
hair-trigger mind
éles fül quick ear
éles szél fine edge
éles eszű perspicacious
sharp
shrewd
éles rajzú edgy
éles szemű lynx-eyed
perceptive
perspicacious
éles (ész) nimble
éles elméjű discerning
insightful
shrewd
éles vonalú edgy
éles töltés full charge
éles (hang) high-pitched
éles hangon shrilly
éles bírálat slam
éles vasalás toe
éles füle van have sharp ears
éles fájdalom mordant pain
shrewd pain
éles pengetés plonk
plunk
éles elméjűen shrewdly
rövid éles hang blip
éles megjegyzés cutting remark
hit
éles hallása van have sharp ears
éles csengő hang tang
közösségben élés togetherness
éles kürtjelet ad to poop
kardhegy éles háta false edge of sword
éles hangot használ to rap
rövid éles hangot ad ki to blip
elfojtja az éles bírálatot to silence sharp criticism

Searching the extension dictionary:

10 different matching expressions found:

éles edged
éles eszű discerning
ready-witted
éles, epés cutting
éles szemű sharp-eyed
együtt-élés coexistence
szerviz(elés) servicing
üzem(elés) közben on stream
éles, kemény, könyörtelen slashing
alátöltés - a nyomdai előkészítésnél színek éles találkozásánál trap

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!