[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

34 different matching expressions found:

hasonlít to bear a resemblance
to resemble
hasonlító resembling
összehasonlít to collate
to compare
to contrast
to liken
to match
összehasonlító comparative
hasonlít vkire to favor
to favour
hasonlít vmire to suggest
összehasonlítva as compared to
as compared with
compared to
compared with
összehasonlítás comparison
kihez hasonlít? whom is he like?
hasonlíthatatlan unequaled
unequalled
hasonlíthatatlanul beyond compare
összehasonlíthatóság comparability
összehasonlíthatatlan incomparable
unparalleled
összehasonlító néprajz ethnology
összehasonlítás végett for comparison
össze nem hasonlítható incomparable
összehasonlító vízszint datum level
összehasonlíthatatlanul out and away
összehasonlít vmit vmivel to set sg against sg
hasonlíthatatlanul legjobb beyond compare
vkinek a stílusára hasonlít to flavor of sg
megszólalásig hasonlít vkire to be a dead ringer for sy
össze sem hasonlítható vmivel a far cry from sg

Searching the extension dictionary:

31 different matching expressions found:

hasonlít correspond
resemble
take after
összehasonlít collate
compare
compare with
liken
set against
hasonlit vkire take after
összehasonlítás collating
contrasting
összehasonlitás comparative
hasonlíthatatlan unexcelled
összehasonlítható comparable
összehasonlít (vmvel) compare (with)
összehasonlítási hiba compare error
apjára ütött/hasonlít he takes after his father
összehasonlításképpen put in context
össze sem hasonlítható a far cry from
hasonlít még lemezeket compare more diskettes
hasonlít még file-okat compare more files
összehasonlit, összevet compare
az összehasonlítás véget ért compare process ended
a file-ok összehasonlítása ok files compare ok
hasonló (vhez), hasonlit (vre) similar (to)
nem lehet vele összehasonlítani not to be compared with
összehasonlítási/viszonyítási alap Benchmark
"úgy hasonlítanak, mint két tojás" they are as like as two peas
biliárd-szerű játék (hasonlít a snooker-re) pool
messze esik tőle/össze sem lehet vele hasonlítani it is a far cry from
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. economically most advantageous offer (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!