[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

11 different matching expressions found:

vonatkozik to apply
to concern
to hold, held
to regard
to touch
vonatkozik vmire have reference to sg
to apply to sg
to bear a relation to sg
to pertain
to respect
ez rád is vonatkozik this also applies to you

Searching the extension dictionary:

13 different matching expressions found:

vonatkozik pertain
pertain to
vonatkozik (vmire) refer (to sth)
ez rád is vonatkozik this goes for you too
ez nem rád vonatkozik this does not apply to you
ez pont rád vonatkozik this does apply to you
vonatkozik, érint, tartozik concern 2.
minden dolog ami rá vonatkozik all about thing
első látásra megkedvelni (személyekre vonatkozik )) to hit it off
érint, vonatkozik (vmire, vkire), illet, tartozik (vkire) to concern
1. (bizományosi) jutalék; 2. bizottság - Nagybetűvel írva általában az Európai Bizottságra (European Commission) vonatkozik. (PHARE) commission (PHARE)
bankszámla, folyószámla - A Phare szóhasználatában arra az önálló, kamatozó ECU bankszámlára vonatkozik, amelyet egy adott program számára nyit az érintett programirányító egység (PMU). (PHARE) bank account (PHARE)
pénzügyi szabályzat - A szabályzat az Európai Unió általános költségvetésének IX. a külső segélynyújtást tartalmazó fejezetére vonatkozik. A Program végrehajtását illető szabályokat és eljárási rendet - különös tekintettel a pályázatok odaítélésére - tart Financial Regulation (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!