[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

33 different matching expressions found:

fél half
to apprehend
to be frightened
to be in a fright
to dread
to fear
to feel frightened
to funk
fel up
fél- semi-
hívó fél caller
peres fél contestant
fel vmire up
eladó fél vendor
támadó fél aggressor
aláíró fél signatory
fél vmitől to be apprehensive of sg
to be in dread of sg
to funk sg
fél vkitől to go in fear of sy
a vétkes fél the party at fault
fel van véve to be admitted
fel-le mozog to bob
to bobble
gyengébb fél underdog
fel-le mozgás bobble
fel a fejjel! keep up your courage!
keep your chin up!
fél liter tej pinta
párbajozó fél principal
fel van dobva to be hyped
pózt vesz fel to posture
biztosító fél underwriter

Searching the extension dictionary:

67 different matching expressions found:

fél to be afraid of
fél öt half after four
half past four
fél hat half after five
half past five
fél tíz half after nine
half past nine
fél hét half after six
half past six
fél óra half an hour
fél pár one of a pair
fél/fele 'arf
fél segg buttock
fél négy half after three
half past three
(fel)megy ascend
attól fél be afraid
fél tucat half a dozen
fél kettő half after one
half past one
fél nyolc half after seven
half past seven
fél három half after two
half past two
vedd fel! pick it up!
(fel)kelő rising
fel(felé) up
fel, fent up
(fel)emelő elevating
(fel)izgat excite
(fel)kiált exclaim
fél kilenc half after eight
half past eight
(fel)hívat have up
tegyük fel put case
fél vmitöl scared / be - of
fél vmitől to be afraid of sg
to beware of sg
fél vkitől to be afraid of sy
(fel)díszít decorate
(fel)robban detonate
(fel)emelés elevation
(fel)kiáltó exclamatory
(fel)hízlal feed up
akassza fel hang it up
(fel)nagyít magnify
(fel)halmoz pile up
(fel)húrozó stringer
(fel)hangol tune up
fel-alá jár walk up
(fel-)pezsgő effervescent
(fel)bátorít embolden
encourage
(fel)élénkít enliven
(fel)kiáltás exclamation
fél tizenegy half after ten
half past ten
munkára fel! hop to it!
érdekelt fél interested party
fel a fejjel keep up your courage
keep your pecker up
tárgyaló fél negotiator
szerződő fél party to the contract
(fel)gyorsul pick up speed
fél- , félig semi
fél(ig)nyers underdone
(fel)nevelés upbringing

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!